Aditza

Adizkera

IndikatiboaBaldintzaBaldintzaren ondorioaAhaleraSubjuntiboaAgintera

Denbora

OrainaldiaLehenaldiaAlegiazkoa

N-N-N

NorNor-noriNor-norkNor-nori-nork

Nor

NiHiHuraGuZuZuekHaiek

Nori

NiriHiriHariGuriZuriZueiHaiei

Nork

NikHikHarkGukZukZuekHaiek


  [ Adizkiaren emaitza ]