Taulagilea

Adizkera

IndikatiboaBaldintzaBaldintzaren ondorioaAhaleraSubjuntiboaAgintera

Denbora

OrainaldiaLehenaldiaAlegiazkoa

N-N-N

NorNor-noriNor-norkNor-nori-nork


  [ Aditza taulgilea ]